Blog Archive

cauta in blog

November 13, 2009

Universităţile catolice (nu numai ele, n.m.) au nevoie de "adevăraţi maeştri" care să transmită valorile creştine pe lângă cunoaşterea ştiinţifică

Comentariul meu: Trecand peste latura socialista a discursului nu pot decat sa salut acest sfat.

""Astăzi, ca şi în trecut, Universitatea are nevoie de adevăraţi maeştri, care să transmită, împreună cu date şi cunoştinţe ştiinţifice, o riguroasă metodă de cercetare şi valori şi motivaţii profunde. Scufundaţi într-o societate fragmentată şi relativistă, voi, iubiţi studenţi, păstraţi-vă mintea şi inima deschise spre adevăr. Dedicaţi-vă să dobândiţi, în mod profund, cunoştinţele care contribuie la formarea integrală a personalităţii voastre, să perfecţionaţi capacitatea de a uta aspectul adevărat şi integral al personalităţii, să vă pregătiţi profesional pentru a deveni făuritorii unei societăţi mai juste şi solidare.""


Pentru a marca cei 70 de ani de la întemeierea universităţii LUMSA, (Libera Università Maria Santissima Assunta) Universitatea Liberă „Preasfânta Fecioara Maria Ridicată la Cer”, Benedict al XVI-lea a primit joi dimineaţă în Aula Paul al VI-lea un foarte numeros grup de profesori şi studenţi, circa 7 mii. În discursul său, Papa a reamintit rolul Universităţilor catolice, acela de a propune societăţii „adevăraţi maeştri” care să nu neglijeze aspectele etice şi o înţelepciune luminată de credinţă, cu atât mai urgente - a spus - într-o epocă marcată de o emergenţă educativă generală.
Cunoaşterea nu este niciodată doar ştiinţifică, ci vizează toate aspectele, adică ştie să transfere în cine o primeşte „valori şi motivaţii profunde”, pe lângă noţiuni şi o metodă de cercetare. În puţine fraze şi înaintea unei reprezentanţe în sărbătoare pentru care aula devenise aproape neîncăpătoare - 7 mii de persoane din cei 9 mii de studenţi câţi numără LUMSA în cele patru sedii italiene, Benedict al XVI-lea a trasat fizionomia Universităţii catolice. Aceasta - a spus citându-l pe Ioan Paul al II-lea - trebuie „să garanteze instituţional o prezenţă creştină în lumea academică” şi în „complexa realitate socială şi culturală”. Apoi a adăugat:
Universitatea catolică este chemată să acţioneze cu inspiraţia creştină a fiecărui membru şi a comunităţii universitare ca atare; cu neîncetată reflecţie sapienţială, luminată de credinţă, şi cercetare ştiinţifică; cu fidelitate faţă de mesajul creştin aşa cum este prezentat de Biserică; cu angajare instituţională în serviciul poporului lui Dumnezeu şi al familiei umane, în drumul lor spre ţinta ultimă.

LUMSA, a recunoscut Papa, a rămas fidelă acestei vocaţii încă de la prima scânteie inspiratoare care a dus la crearea ei în 1939, datorită strădaniei Slujitoarei lui Dumnezeu, Maica Luigia Tincani, şi a cardinalului Giuseppe Pizzardo. De la ateneu destinat iniţial formării călugăriţelor învăţătoare, până la transformarea în Liberă Universitate în 1989, LUMSA - a afirmat papa Benedict - a avut mereu „o identitate catolică foarte precisă” şi o „legătură strânsă” cu Sfântul Scaun. Toate acestea, a observat, trebuie să se reflecte asupra formării a mii de studenţi care o frecventează, mai ales astăzi când „emergenţa educativă”, a repetat, a devenit „preocupantă”:
Profunda criză economică, răspândită în toată lumea, cu cauzele care stau la originea ei, au evidenţiat exigenţa unei investiţii mai decise şi curajoase în domeniul cunoaşterii ştiinţifice şi educaţiei, ca mijloc pentru a răspunde la numeroasele provocări deschise şi pentru a pregăti tinerele generaţii să construiască o lume mai bună.

Deci, a insistat Papa, „în faţa schimbărilor profunde în act…
Este din ce în ce mai urgentă apoi necesitatea de a face apel la valorile fundamentale de transmis tinerelor generaţii, ca patrimoniu indispensabil, şi, de aceea, de a se întreba care sunt aceste valori. Instituţiilor academice li se pun, în consecinţă, chestiuni cu caracter etic.

Rămâneţi fideli faţă de Magna charta, faţă de statutul vostru, a fost invitaţia Pontifului adresată membrilor Liberei Universităţi Catolice, LUMSA, adică propunerii „unei munci ştiinţifice orientate spre cercetarea adevărului, în dialogul dintre credinţă şi raţiune”, elaborând „sinteze pozitive între credinţă şi cultură. şi între ştiinţă şi înţelepciune, pentru creşterea deplină şi armonioasă a persoanei umane:
Astăzi, ca şi în trecut, Universitatea are nevoie de adevăraţi maeştri, care să transmită, împreună cu date şi cunoştinţe ştiinţifice, o riguroasă metodă de cercetare şi valori şi motivaţii profunde. Scufundaţi într-o societate fragmentată şi relativistă, voi, iubiţi studenţi, păstraţi-vă mintea şi inima deschise spre adevăr. Dedicaţi-vă să dobândiţi, în mod profund, cunoştinţele care contribuie la formarea integrală a personalităţii voastre, să perfecţionaţi capacitatea de a uta aspectul adevărat şi integral al personalităţii, să vă pregătiţi profesional pentru a deveni făuritorii unei societăţi mai juste şi solidare.

RadioVaticana
Post a Comment