Blog Archive

cauta in blog

November 18, 2009

Papa Benedict: În vestirea Evangheliei nu trebuie subevaluată cultura relativistă care manevrează conştiinţele

Prioritatea misiunii pastorale constă în a arăta chipul adevărat al lui Cristos, unicul Răscumpărător al omului. Afirmă Benedict al XVI-lea în mesajul trimis cu ocazia plenarei Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, care s-a deschis luni la Roma la sediul Universităţii Pontificale Urbaniene. Tema plenarei este Sfântul Paul şi noile areopaguri.
Aşa cum Sfântul Paul l-a vestit pe Cristos în areopag, la Atena, folosind un limbaj adaptat culturii într-un context foarte departe de Evanghelie, la fel astăzi Biserica este chemată să proclame Vestea cea Bună cu curaj în societatea actuală în continuă schimbare. Benedict al XVI-lea aminteşte cuvintele confortante adresate de Iisus Apostolului Neamurilor: „Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci. Pentru că eu sunt cu tine, şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta” (Fap 18,9-10). Şi îl citează pe Paul al VI-lea care a spus că nu este vorba doar de a predica Evanghelia, ci de „a influenţa şi aproape răsturna prin forţa Evangheliei criteriile de judecată, valorile determinante, punctele de interes, liniile de gândire, izvoarele inspiratoare şi modelele de viaţă ale umanităţii, care sunt în contrast cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu planul mântuirii” (Insegnamenti XIII, [1975] , 1448).
E nevoie - spune - „de a şti să valorizăm ’areopagurile’ de azi, unde se înfruntă marile provocări ce se pun evanghelizării” cu un realism susţinut de spiritul de credinţă, care vede istoria în lumina Evangheliei, şi cu certitudinea pe care o avea Sfântul Paul despre prezenţa lui Cristos înviat”. „Activitatea misionară a Bisericii trebuie de aceea orientată spre aceste centre nevralgice ale societăţii celui de-al treilea mileniu”. Totuşi - continuă Papa - nu trebuie subevaluată „influenţa unei difuze culturi relativiste, de cele mai multe orei carentă de valori, care intră în sanctuarul familiei, se infiltrează în domeniul educaţiei şi în alte ambiente ale societăţii şi le contaminează, manevrând conştiinţele, în special, ale tinerilor. În acelaşi timp, însă, cu toate aceste pericole - subliniază mesajul Pontifului - Biserica ştie că este mereu în acţiune Duhul Sfânt.
Se deschid, de fapt, noi porţi Evangheliei şi se extinde în lume năzuinţa spre o autentică reînnoire spirituală şi apostolică”. Şi aşa „cum în alte epoci de schimbare, prioritatea pastorală stă în a arăta adevăratul chip al lui Cristos, singurul Răscumpărător al omului”. Aceasta cere - relevă Papa - ca creştinii „să dea o mărturie de fidelitate lui Cristos, construind cu răbdare acea unitate” care va face „mai facilă evanghelizarea”.
Benedict al XVI-lea îndeamnă la a imita „spiritul” apostolic al Sfântului Paul centrat total pe Cristos” şi capabil „să transforme şi dificultăţile în posibilităţi de evanghelizare”. Apoi încheie cu un apel la „a recupera atenţia faţă de viaţa spirituală”, „încrederea în Dumnezeu”, încredinţarea în mâinile Providenţei şi iertarea împreună cu auspicii ca „toată familia umană să-l poată invoca pe Dumnezeu ca ”.

RadioVaticana
Post a Comment