Blog Archive

cauta in blog

March 28, 2021

curve de top

„Văd că după Botez mulți trăiesc în mai mare nepăsare decât cei încă nebotezați și nu vădesc nici măcar un semn de viață creștinească. Iată de ce nici în piață, nici în biserică nu se poate face deosebire grabnică între credincioși și necredincioși... Credinciosul trebuie să se vadă nu numai după dar, ci şi după viața înnoită. Credinciosul trebuie să fie luminător și sare a lumii. Iar dacă nu luminezi nici ție, dacă nu sărezi propria putreziciune, după ce să te mai cunoaștem că ești credincios? După faptul că te-ai scăldat în apele sfințite? Dar asta ți se va face temei de pedepsire, căci mărimea cinstirii se face întru adaos de certare pentru cei ce nu vor să trăiască în chip vrednic de aceasta. Nu prin cele primite de la Dumnezeu trebuie credinciosul să strălucească, ci prin cele pe care le aduce de la sine, şi prin toate să se vădească: prin umblet, prin privire, prin înfățișare, prin glas. Nu vreau să spun că trebuie să luăm ochii lumii, ci că trebuie să ne aducem la rânduială pe noi înșine spre folosul celor care ne văd.

Or, acum, dacă încerc să recunosc în tine creştinul, din toate părţile te arăți tocmai pe dos de cum ar trebui: că dacă vreau să te recunosc după loc, te văd petrecându-ți ziua la alergările de cai și la spectacole și în nelegiuiri, în adunările cele rele din piață și în tovărășia oamenilor stricați; dacă vreau să te recunosc după înfățișare, te văd mereu râzând cu o înfățișare dezmățată, ca o curvă rânjită, ca o femeie pierdută; dacă vreau să te recunosc după haine, te văd îmbrăcat ca un comediant; dacă vreau să te recunosc după însoțitori, târăşti după tine paraziți și lingăi; dacă vreau să te recunosc după vorbe, nu aud de la tine nimic sănătos, nimic de trebuință, nimic folositor pentru viața noastră; dacă vreau să te recunosc după hrană, aceasta mai mare osândă îți aduce. 

Spune-mi, deci, după ce voi putea să te recunosc drept credincios, când toate cele spuse mai înainte arată cu totul altceva? Dar ce zic eu «credincios»?! Nu-mi pot da seama limpede nici măcar că eşti om: fiindcă atunci când dai din copite ca un măgar, împungi ca un taur, nechezi la femei ca un armăsar, te îmbuibi ca un urs, îți îngrași trupul ca un catâr, eşti ranchiunos ca o cămilă și răpitor ca un lup, te mânii ca un şarpe, înțepi ca un scorpion, ești prefăcut ca o vulpe, păstrezi veninul răutății ca o năpârcă, te războiești împotriva fraților ca dracul cel rău, cum voi putea să te număr împreună cu oamenii fără să văd în tine semnele firii omenești? Căci iată, căutând să aflu deosebire între catehumen și botezat, sunt în primejdie să nu mai aflu deosebire nici între om și fiară. Dar ce zic "fiară"?! Fiara are una dintre aceste scăderi, în timp ce tu suferi de toate, întrecând-o cu dobitocia. Şi nici nu ştiu de ce te-am numit drac - căci dracul nici nu e rob tiraniei pântecelui, nici nu iubește avuția. Aşadar, dacă ai mai multe scăderi și decât fiarele, și decåt dracii, cum să te numim om, ia spune-mi? Şi dacă nu-ți putem spune om, cum să te numim credincios? Şi - lucru mai rău - având o asemenea așezare rea, nu ne gândim la sluțenia sufletului nostru, nici nu pricepem cât de urât este…"

Hrisostomul

March 23, 2021

demonii comuniști

Războaiele moderne, de după 1900 nu au ca scop decât uciderea în masă a oamenilor. Această pandemie artificială, produsă politic, nu este altceva decât un nou război împotriva omului. Sub umbrela unui virus oamenii sunt uciși sistematic, umiliți cu putere. Cum e posibil ca un stat comunist, care a ucis sute de milioane de oameni și a distrus viețile unui miliard, să fie partener economic al unei lumi libere? Cum e posibil să stai de vorba cu el? Cum e posibil ca după un an în care lumea relativ libera suferă dintr-un motiv a cărui sursă e fix acest stat comunist criminal, această lume liberă să nu pedepsească vinovatul? Cum e posibil ca fix acel loc al existenței care garantează libertatea absolută, religia/Biserica, sa fie umilită exact în momentele în care binevestește lumina, libertatea și curățenia, în marile ei praznice?  
Demonii dau asaltul final asupra lumii Domnului. Și pentru că Rusia, cu toate relele ei, e  ultimul loc unde ortodoxia e încă vie, în curând va fi angrenată în ultimul eveniment istoric, după care iadul se va dezlănțui asupra fiecărui om, după numele și prenumele fiecăruia.  
Singur, Hristos și Biserica Lui! Rugați-vă pentru copiii voștri, va fi crunt.

aproapele, bolșevicul și spaima

Aproapele e numai și numai Bunul Samaritean, Hristos. Nu omul. Asta a fost prestidigitația diavolului, a stângii, să deformeze și sa mute accentul de pe Dumnezeu pe om. Mecanismul prin care stânga l.a indicat pe aproapele ca fiind omul este același prin care s.a dat importanță Legii ignorându.se Sinaiul, prezența Domnului. La fel lozinca "dă.i Cezarului ce.i al Cezarului", fără continuarea "și lui Dumnezeu ce.i al lui Dumnezeu". În toate aceste norme de existență este eliminat Dumnezeu, deși de la el sunt. 
Să recitim parabola, acolo e clar cine e aproapele. Noi nu trebuie să cautam aproapele ca să.i facem bine ci SA DEVENIM NOI APROAPELE celuilalt, să devenim Hristos. Iubește.ți aproapele ca pe tine însuți înseamnă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Nu.L ucide!!! (de aici avem că sinuciderea e uciderea ta, pe cel pe care nu.l iubești, deci pe Dumnezeu).  
Cât despre panica cu lumea întunericului...nimic nou sub soare.  
"... Eu știu că cei mai mulți dintre voi sunt foarte alarmați de întărirea neașteptată a propagandei antireligioase și că sunteți mâhniţi... Nu vă tulburați, nu vă tulburați ! Lucrurile acestea nu au cu ce să vă atingă.

Spuneți-mi, rogu-vă, mai țineți minte cuvintele lui Hristos din Evanghelia după Luca: Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția (Luca 12, 32)? Despre mica Sa turmă Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit nu o dată. Mica Lui turmă și-a avut începutul în sfinții Lui apostoli, iar după aceea s-a tot înmulțit... Ateismul a început să se răspândească în toate țările, în primul rând în Franța la începutul veacului al optsprezecelea, dar pretutindeni, în ciuda propagandei din ce în ce mai puternice a ateismului, s-a păstrat mica turmă a lui Hristos și se păstrează până acum. Voi, voi, voi toți, cei ce mă ascultaţi, sunteți această turmă mică.

Și să știți, și să credeți că mica turmă a lui Hristos este de neînvins, ei nu are ce-i face nimeni, ea nu se teme de nimic, fiindcă știe și păzește totdeauna marile cuvinte ale lui Hristos: Voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui. Așa că dacă nici porțile iadului nu vor birui Biserica Lui, mica Lui turmă, pentru ce să ne tulburăm, pentru ce să ne facem griji, pentru ce să ne întristăm ?! N-avem de ce, n-avem de ce ! Mica turmă a lui Hristos, adevărata turmă a lui Hristos nu poate fi vătămată de nici o propagandă".  
Sfântul Luca al Crimeei

Bolșevism - Răscoala din Tambov 1920

Răscoala din Tambov 1920. Bolșevicii au un fetish cu respirația, cu aerul curat și cu specialiștii...


"Comitetul Executiv pe întreaga Uniune ordonă urmātoarele:  
1. Cetățenii care refuză să-și spună numele vor fi împușcați pe loc fără judecată.  
2. Se vor lua ostatici care vor fi împușcați dacă răsculații nu predau armele.  
3. În cazul în care vor fi găsite arme ascunse, va fi împuşcat pe loc capul familiei, fără judecată.  
4. Orice familie care adăpostește un bandit va fi arestată și deportată, cu confiscarea tuturor bunurilor, iar capul familiei va fi împușcat pe loc, fără judecată.  
5. Capul familiei care adăposteşte membri ai familiei sau bunuri ale bandiților va fi împuşcat pe loc, fără judecată.  
6. Dacă familia unui bandit fuge, bunurile ei vor fi împărțite țăranilor loiali regimului sovietic, iar casele părăsite vor fi arse sau demolate.  
7. Acest ordin trebuie adus întocmai la îndeplinire. Va fi citit la sedințele sătenilor.  
A doua zi după emiterea acestui ordin, la 11 iunie, Tuhacevski informează Moscova că a decis să folosească gaze asfixiante împotriva ultimilor insurgenți: „Resturile bandelor înfrânte și bandiți izolați se adună în păduri şi ataca populația pașnică.  
1. Pădurile în care se ascund bandiții trebuie curățate cu gaze asfixiante. E necesar un calcul foarte precis, pentru ca norul de gaz asfixiant să se răspândească în toată pădurea și să omoare orice vietate se ascunde acolo.  
2. Inspectorul de artilerie trebuie să elibereze de îndată numărul corespunzător de baloane cu gaz asfixiant şi să pună la dispoziție specialiştii necesari in fiecare localitate.  
Ordinul nr. 171, semnat Tuhacevski şi Antonov-Ovseenko, pune imediat în aplicare acest plan. O luna mai târziu, la 19iulie, este anulat. Unii conducători bolşevici ar fi avut, se pare, mustrări de conștiință după autorizarea acestor metode barbare. Prea târziu, răul fusese făcut, iar ultimii care opuneau rezistență în Tambov fuseseră gazați." - Wolton

July 2, 2019

Neziua de mâineomul trăiește azi ca și cum ziua de mâine va veni 100%. dar tot 100% va veni o zi care nu va mai avea un mâine. pentru acea nezí trebuie să trăim.


  #35mm